לקבלת פרטים נוספים

יעוץ בנושא תגמול מערך המכירות

ארגז הכלים של מתכנן תכניות תגמול מלא וגדוש – יעדים ומדדים, תקרות ורצפות, מכפילים ומאיצים, משוכות והתניות.

האתגר הוא בשילוב המרכיבים הללו ליצירת תוכנית עמלות שתגרום למוטיבציה ולביצועים גבוהים בקרב העובדים.

חברת דולב מציעה שרותי ייעוץ בעיצוב תוכניות תגמול למערך המכירות.

נושאים מרכזיים בתהליך תגמול מערך המכירות
 • הגדרת תמהיל השכר: בסיס ועמלות
 • הגדרת קווטות, יעדים ומדדים
 • מודלי תגמול ונוסחאות לתוכניות התגמול
 • הגדרת מכירה ראויה, אופן ותדירות תשלום
 • תגמול תפקידים שונים במערך המכירות (מנהלים, Pre Sales / Post Sales)
 • סימולציות לבדיקת יעילות ועלויות התוכנית
 • כתיבת תוכנית התגמול
נושאים נוספים
 • איך מתגמלים איש מכירות שמסיים את תפקידו בטריטוריה?
 • איך מחלקים עמלות בגין מכירה בה היו מעורבים כמה אנשי מכירות?
 • איך מתגמלים מנהל האחראי על כמה צוותי מכירות?
 • איך מבטיחים מכירה של תמהיל רצוי של מוצרי החברה, באמצעות תוכנית התגמול?
 • איך משלבים כמה מדדי ביצוע, מבלי לפגוע באפקטיביות התגמול של כל אחד מהם?