לקבלת פרטים נוספים

בקרת תוכניות תגמול

האם תוכניות התגמול שלכם משיגות את מטרתן ?

אנו מציעים לבצע בחינה ובקרה של תהליכי משאבי אנוש ותגמול בארגון לבחינת ההיבטים הבאים:

 • יעילות ואפקטיביות תהליכי תגמול – הבדיקה האם תוכניות התגמול  בנויות נכון ומשיגות את מטרתן
 • היבט חוקי – התאמת התהליכים להוראות חוקי העבודה, מיפוי פערים וחשיפות

תהליך הבדיקה והבקרה יהיה ממוקד ויעיל ומטרתו לאפשר לארגון לקבל תמונת מצב בזמן קצר ובתקציב סביר.

את תהליכי הבדיקה והבקרה יבצעו טלי עצמון וצוות מומחים בתחום הפנסיוני והמשפטי.

נושאים לגביהם מוצע תהליך בחינה ובקרה:

מדיניות התגמול הכולל

אסטרטגיית התגמול היא המעטפת ממנה נגזרות תוכניות התגמול. האסטרטגיה צריכה להיות בהלימה לתרבות הארגונית וליעדים העסקיים של החברה.

במסגרת בחינת אסטרטגיית התגמול נבדוק האם יש לארגון אסטרטגיית תגמול מוגדרת, האם תוכניות התגמול נמצאות בהלימה לאסטרטגיית התגמול, האם הארגון נותן דגש לכלי תגמול מסויימים והאם נושא התגמול מתוקשר לעובדים באופן שמגדיל את הערך הנתפס של התגמול.

הבדיקה תתבצע ע"י טלי עצמון

מידרוג ארגוני והגדרות תפקידים

המדרוג הארגוני ושמות התפקידים בארגון הם אבני הבניין עליהם מושתתות תוכניות התגמול.

תהליך הבחינה יכלול את המרכיבים הבאים:

 • תהליך המדרוג הארגוני והקשר של התגמול לדרגה כולל מה הקריטריונים לשיוך לדרגה, תהליך עדכון שנתי, עקביות בשיוך תפקידים זהים לדרגה ועוד.
 • אבני הבניין הארגוניים: תפקידים, משפחות תפקידים – האם שמות התפקידים מפורטים מדי ? האם נשמר הקשר בין תפקיד, למשפחת תפקידים לדרגה
 • איכות ועדכניות של הגדרות תפקידים

הבדיקה תתבצע ע"י טלי עצמון

ניהול שכר בסיס

שכר הבסיס הוא המרכיב המרכזי בתגמול העובדים ונקבע על פי שיקולים של תחרות חיצונית והוגנות פנימית.

במסגרת תהליך הבדיקה ייבחנו נושאים כגון:

 • תהליך קידום שכר, כיצד נקבע תקציב הקידום ומה הקריטריונים לקידום לעובדים.
 • האם מדיניות הקידום לעובד כתלות בציון הערכה או כתלות בפער בין השכר לשוק מיושמת באופן עקבי.
 • בדיקת תהליך עיצוב טווחי שכר לתפקיד ו/או לדרגה.

הבדיקה תתבצע ע"י טלי עצמון

דיווח וניתוח סקרי שכר

תוצאות סקר השכר משמשות ארגונים ככלי לקבלת החלטות אך יש לבחון כי דיווח החברה לסקר נכון בהיבט של שיוך תפקידים ואיכות נתונים וכן כי הארגון יודע כיצד לנתח את סקר השכר ולהציג את הממצאים המשמעותיים להנהלה.

במסגרת הבדיקה יבחנו נושאים כגון:

 • בחינת טיב דיווח הנתונים לסקר שכר בהיבט של שיוך התפקידים בארגון לקודי הסקר.
 • בדיקה האם תוצאות סקר השכר מנותחות באופן מיטבי ומוצגות להנהלה ככלי לקבלת החלטות.
 • בחינה כיצד מתייחסים למצב בו לתפקיד בארגון אין התאמה בסקר השכר

הבדיקה תתבצע ע"י טלי עצמון

תוכניות בונוס וניהול לפי יעדים

תוכניות הבונוס והתמריצים הן כלי חשוב להשפעה על המוטיבציה של העובדים להביא תוצאות לארגון.

תוכניות המעוצבות נכון תבאנה את העובדים והארגון למצב של Win – Win המשקף מצב בו העובד מתוגמל והארגון עומד ביעדיו.

במסגרת הבדיקה ייבחנו נושאים כגון:

 • מבנה התוכניות ובדיקת האפקטיביות שלה בהנעת עובדים לביצועים
 • מנגנון הענקת בונוס לעובדים והקשר בין הביצועים לתגמול
 • תהליך קביעת היעדים ובדיקה שהם מוגדרים נכון, מדידים ומשקפים את מטרות הארגון.

הבדיקה תתבצע ע"י טלי עצמון

תגמול אנשי מכירות

כמעט כל ארגון מכירות נעזר בתכנית עמלות (Commission Plan) כחלק מרכזי במערך תגמול אנשי מכירות וגורמים נוספים בחברה, המשיקים לארגון המכירות.

לא יהיה זה מוגזם לקבוע שתכנית עמלות טובה מהווה תנאי הכרחי לארגון מכירות בריא ולפעילות מכירות נמרצת. ברור עוד יותר שתכנית עמלות גרועה עלולה לחבל במאמצי המכירות.

במסגרת הבדיקה ייבדקו תוכניות התגמול הקיימות על מנת לוודא כי הן מתמרצות להישגים ומביאות ערך לארגון.

הבדיקה תתיחס לנושאים כגון: יעדים וקווטות , שילוב בין מספר יעדים, יחס בין שכר בסיס לעמלה, נוסחת התגמול, תגמול מנהל המכירות, תגמול צוותי, תגמול אנשי מכירות חדשים , איזו מכירה מזכה בעמלה, תוכנית התגמול במחלקות Presale ותמיכה ועוד.

הבדיקה תתבצע ע"י טלי עצמון ודוד אשד

תוכניות Recognition

תוכניות הוקרה מהוות כלי רב עוצמה וזול יחסית לביטוי הערכה לעובדים על מאמצים תוצאות ושיתוף פעולה וליצירת אווירה חיובית בארגון.

במסגרת הבדיקה יבחנו:

 • תוכניות ההוקרה בארגון ועד כמה הן משמשות ככלי אפקטיבי להגברת מוטיבציה ומתן אוירה חיובית בארגון.
 • האם התוכניות מנוהלות כתוכנית תגמול עם קריטריונים ברורים המיושמים באופן עקבי.

הבדיקה תתבצע ע"י טלי עצמון

ניהול תוכניות פנסיוניות

השוק הפנסיוני משתנה ללא הרף חוקים: מוצרים, מעורבות העובדים ועוד.

הבדיקה נועדה לוודא כי  הארגון מעודכן ופועל על פי החוק וכי התנאים שהובטחו לעובדים אכן ניתנים להם, וכן לבדוק האם ניתן לשפר את התנאים הקיימים לעובדים או למעסיק.

הבדיקה  המוצעת  פשוטה ומהירה ועשויה לחסוך בעיות חוקיות ותפעוליות בעתיד.

בחינת התוכניות כוללת:

 • בדיקת החבות החוקית לחיסכון פנסיוני עבור העובדים
 • בדיקת הסכמים הקיימים מול חברות הביטוח  ובדיקה כי התנאים עליהם סוכם אכן ניתנים
 • בדיקת הטבות הניתנות ביחס לקיים בשוק – האם ניתן לשפר את הקיים.
 • בדיקת הליך העבודה בהיבט של תוכניות פנסיוניות מקליטת עובד ועד לסיום עבודה. האם ההליך נכון חוקית.
 • בדיקת תהליך הפגישה שמתקיים עם העובדים, מה התוצרים שניתנים לעובד.

היבט חוקי לתהליכי משאבי אנוש

בחינת חוקיות תנאי העבודה והשכר בארגון וביצוע מיפוי פערים בין המצב הקיים לדרישות החוק.

תוצרי הבדיקה יכללו מיפוי פערים וחשיפות – השוואה בין מצוי לרצוי, סקירת פערים, ומתן סדרי גודל של סכומי חשיפה (חשיפה מול תמ"ת, וחשיפה מול עובדים), בתחומים כגון:

 • קליטת עובדים ודיוני שכר (חוזי עבודה/הודעות על תנאי עבודה)
 • היקפי משרה ושעות עבודה  (שעות עודפות/נוספות/"גלובליות", ימי מנוחה, הפסקות, משמרות)
 • שכר ותנאים נלווים (שכר יסוד, שעות נוספות, הפרשות סוציאליות, נסיעות/רכב, חופשה, מחלה, הבראה, "חגים", פרמיות, בונוסים וכו'), תלושי שכר והתאמתם לתיקון 24
 • תהליכי סיום עבודה ( שימוע, הודעה מוקדמת, הודעה על תקופת העסקה, "גמר חשבון" וכו')
 • נושאים כלליים (תקנון למניעת הטרדה מינית, הודעה על שכר מינימום, "עובדי קבלן" וכיו"ב).