לקבלת פרטים נוספים

הרצאות למשאבי אנוש

יישומי אקסל למומחי אקסל

הגדרת עקרונות וקווים מנחים לעיצוב תוכניות תגמול

המרצה: טלי עצמון, דולב הדרכה ויעוץ
בהרצאה יסקרו תהליכי העבודה וההחלטות שעל הארגון לקבל בעת עיצוב תוכניות תגמול
בהרצאה יסקרו תהליכי מידרוג ארגוני, קידום שכר, תוכניות בונוס, תגמול בגין ביצועים ועוד.

מידרוג ארגוני - הלכה למעשה

מידרוג ארגוני – תשתית לניהול משאבי אנוש ותגמול

בהרצאה נסקור מתודולוגיות לביצוע מידרוג ארגוני, נדבר על הדילמות של בחירה בין ביצוע תהליך פשוט לעומת תהליך מורכב, על יישום ותקשור התהליך ועל הדרגות כתשתית לניהול תהליכי תגמול.

תגמול בגין ביצועים

התגמול ככלי להשגת היעדים עסקיים של הארגון

המרצה: טלי עצמון, דולב הדרכה ויעוץ

בהרצאה נדון בשיטות למדידת ביצועים כגון תהליכי הערכת עובדים ומדידת ביצועים (MBO), בקשר בין ביצועי העובד לתגמול וביתרונות והחסרונות של התפלגות כפויה בתהליך הערכת עובדים. ההרצאה כוללת דוגמאות מעשיות למתודולוגיות לאבחנה בתגמול כתלות במידת המצוינות.

תוכניות פנסיוניות - עקרונות ותקנות חדשות

הבנת התוכניות הפנסיוניות ואחריות משאבי אנוש לתהליך

המרצה: קובי דהן, חברת רימונים
ההרצאה תכלול סקירה והבנה של התוכניות הפנסיוניות ,הסבר לגבי השינויים החוקתיים בתחום הפנסיוני ואופן ההערכות לשינויים אלו . בנוסף נדון באחריות האופרטיבית והמוסרית של המעסיק כלפי העובדים .

הממשק בין משאבי אנוש לשכר

הרחבת הידע של מנהלי משאבי אנוש לנושאים רלוונטים בניהול השכר

המרצה: לילך ברוקס

ההרצאה תכלול נושאים כגון הבנת תלוש שכר וטפסים שנוגעים לשכר, בקרות שכר ובקרות פנסיוניות, חלוקת השרות לעובד בין משאבי אנוש ושכר, עבודה מול מנהלי הסדר ובתי השקעות ועוד.

ניתן להתאים את ההרצאה ולהרחיב בנושאים להם תרצו לתת דגש