לקבלת פרטים נוספים

תיקשור תוכניות תגמול

תקשור תוכניות תגמול הוא מרכיב מרכזי ביישום מוצלח של תוכניות התגמול.

ארגונים רבים משקיעים משאבים ומאמצים בעיצוב תוכניות התגמול אך אינם דואגים לתקשור אפקטיבי של המדיניות והתוכניות.

תקשור נכון של תוכנית יגדיל את מידת ההבנה של העובדים את התוכנית וכן יגדיל את הערך הנתפס של התוכנית.

רצוי להעזר בגורם מקצועי לתכנון תוכנית התקשור ,לעיצוב המסרים שיועברו ולבחירת ערוצי התקשורת עם העובדים.

נשמח לעמוד לרשותכם בעיצוב תוכניות תקשור.