לקבלת פרטים נוספים

תגמול בכירים

תגמול מנהלים בכירים הוא סוגיה רגישה ומאתגרת. כאשר מנגנוני תגמול הבכירים מתוכננים ומוטמעים כראוי, הם יכולים לשמש כלי רב עצמה לתמרוץ מנהלים לשיפור ביצועי החברה, תוך איזון בין האינטרסים של כלל בעלי העניין.

בעיצוב התגמול לבכירים יש לאזן בין הרצון לשמר את המנהלים בארגון לבין הרצון לכוון ולתמרץ את המנהלים להשגת היעדים קצרי הטווח וארוכי הטווח של הארגון.

במסגרת היעוץ ניתן לבחון ולהתייחס לנקודות הבאות:

כתיבת מדיניות תגמול בהתאם לתיקון 20
ניתוח שכר הבכירים יחסית לתחרות בשוק
המלצה לתגמול הכולל : שכר, בונוס, תגמול הוני
עיצוב תגמול מבוסס ביצועים לטווח הקצר – כולל הגדרת יעדים ומדדים
עיצוב תוכנית תגמול מבוסס ביצועים לטווח ארוך – כולל הגדרת יעדים ומדדים
עיצוב תוכנית תגמול הוני