לקבלת פרטים נוספים

תגמול אנשי מכירות

עיצוב וניהול תוכנית תגמול לאנשי המכירות היא משימה מאתגרת הן משום שמרכיב העמלות הוא מרכיב גבוה בשכר אנשי המכירות והן כיוון שמדובר בכח המחץ של החברה האחראי לייצר את ההכנסות לארגון ולכן חשוב לוודא כי תוכנית התגמול מביאה את מערך המכירות למוטיבציה וביצועים גבוהים.

את היעוץ יבצע צוות המביא עמו מומחיות בתחום התגמול והכרות מעמיקה עם עולם המכירות:
הצוות כולל את טלי עצמון – מומחית בתחום התגמול ואת דוד אשד לו נסיון עשיר בניהול מערכי מכירות ועיצוב מודלי תגמול מתקדמים.

בעיצוב תוכנית התגמול יש להגדיר מרכיבים רבים כגון :

הגדרת קווטות, יעדים ומדדים
מודלי תגמול ונוסחאות לתוכניות התגמול
הגדרת מכירה ראויה, אופן ותדירות תשלום
תגמול תפקידים שונים במערך המכירות (מנהלים, Pre Sales / Post Sales)
סימולציות לבדיקת יעילות ועלויות התוכנית
כתיבת תוכנית התגמול
מעבר לכתיבת התוכנית יש לתת את הדעת לסוגיות נוספות כגון:

איך מתגמלים איש מכירות שמסיים את תפקידו בטריטוריה?
איך מחלקים עמלות בגין מכירה בה היו מעורבים כמה אנשי מכירות?
איך מתגמלים מנהל האחראי על כמה צוותי מכירות?
איך מבטיחים מכירה של תמהיל בריא של מוצרי החברה, באמצעות תוכנית התגמול?
איך משלבים כמה מדדי ביצוע, מבלי לפגוע באפקטיביות התגמול של כל אחד מהם?
איך קובעים יעד מכירות (קוואטה)?
מהם השיקולים לחלוקה נכונה בין שכר בסיס לתגמולי מכירות?
נשמח לסייע בתהליך עיצוב תוכניות התגמול למערך המכירות בחברתכם