לקבלת פרטים נוספים

עיצוב תוכנית תגמול לפי ביצועים

תוכניות תגמול לפי ביצועים מהוות חוזה בין העובד לארגון אשר מתחייב לתגמל את העובד במידה ותושגנה התוצאות שהוגדרו מראש.

תוכנית תגמול לפי יעדים מניעה את העובדים לביצועים, מגדילה את המוטיבציה ומהווה כלי לתקשור מטרות הארגון וסדרי העדיפויות שלו.

לב ליבה של התוכנית היא הגדרת המדדים ובחירת היעדים.

היעדים בתוכנית התגמול יכולים להיות כלכליים, תפעוליים, תהליכיים או איכותיים.

בעיצוב תוכנית התגמול יש להגדיר מרכיבים רבים כגון :

סף תחתון של ביצוע המזכה בתגמול
רף עליון בתגמול
פונקציית התגמול – האם קו ישר או מדרגות
אופן התגמול במקרה של Over Achievement
הקשר בין מידת העמידה ביעדים השונים (חיבור, כפל , Hurdle, מטריצה (
תוכנית עם יעדים לא מתאימים או לחילופין יעדים קלים מדי או קשים מדי להשגה לא תשיג את מטרותיה ועשויה לגרום לבלבול וחוסר מיקוד.

לעיצוב נכון של תוכנית תגמול לפי יעדים השפעה על מהמוטיבציה של העובדים להשגת היעדים שהוגדרו להם והשפעה ישירה על התוצאות העסקיות של הארגון .