לקבלת פרטים נוספים

עיצוב תוכנית בונוסים

תוכנית הבונוס היא התוכנית בעלת יכולת ההשפעה הרבה ביותר על ההתנהגות והמוטיבציה של העובדים.

תוכנית שעוצבה נכון תגרום לעובדים למוטיבציה גבוהה תוך מיקוד שלהם במטרות החברה.

השלבים המרכזיים בהגדרת תוכנית בונוסים:

קביעת תקציב הבונוס של החברה – בדרך כלל כתלות בהשגת יעדים פיננסים
קביעת אופן החלוקה – בהתאם לציון הערכה, בהתאם לדרגה בארגון , בהתאם לעמידה ביעדים
הגדרת יעדים ומדדים
הגדרת נוסחת התגמול
הגדרה ועיצוב של כלי ניהול ובקרה לתהליך
תקשור תוכנית הבונוס לעובדים
לחברתנו נסיון רב בעיצוב תוכניות בונוס ובבניית קבצי עבודה "חכמים" אשר קושרים בן מספר פרמטרים כגון הרמה ההיררכית של העובד, ציון הערכת העובד ווהתקציב הנתון.

חברתנו נסיון רב בעיצוב תוכניות בונוסים בהתאם למדיניות החברה ותוך התכנסות לתקציב שנקבע..