לקבלת פרטים נוספים

מיזוגים ורכישות

בתהליכי מיזוג ורכישה תפקיד משמעותי למנהלי משאבי אנוש ומנהלי שכר ותגמולים הן בהיבט הארגוני והן בתהליך ה- Due Diligence . יש לוודא כי במהלך ה- Due Diligence מזהים את מחוייבויות הארגון בתחום השכר וההטבות.

בנוסף יש לתכנן ולבצע אינטגרציה בין אסטרטגיות תגמול שונות של הארגונים ולעצב מדיניות תגמול אחידה.

בתהליך היעוץ ניתן להתייחס לנקודות הבאות:

תהליך ה- Due Diligence
זהוי השפעות מיזוג ורכישה על תוכניות ה- Compensation
זהוי השפעות מיזוג ורכישה על תוכניות ה- Benefits
ניתוח מרכיבי השכר וההטבות בארגונים
אינטגרציה בין תוכניות התגמול