לקבלת פרטים נוספים

עיצוב תהליכי קידום שכר

תהליך קידום השכר הוא תהליך מקיף בארגון המתבסס על מידע תחרותי מהשוק ויישום מדיניות הארגון לגבי התגמול.

תהליך קידום השכר כולל את השלבים הבאים:

הגדרת תקציב הקידום
הגדרת תפקידים הדורשים טיפול מיוחד (תפקידים תחרותיים בהם השכר נמוך מהשכר בשוק )
אספקת מידע וכלים למנהלים
בקרת המלצות המנהלים לקידום
תקשור התהליך וקידומי השכר לעובדים
לחברתנו נסיון רב בהגדרת תהליכי הקידום ובבניית קבצי עבודה "חכמים" אשר קושרים בן מספר פרמטרים כגון הפער משכר המטרה על פי סקר השכר, ציון הערכת העובד ובין התקציב הנתון.

קבצי העבודה נותנים מידע רב למנהל וכן נותנים את המלצת המערכת לקידום השכר בהתאם למדיניות החברה.

המנהל מקבל את החלטותיו בהתאם לשיקול דעתו, כאשר חריגות משמעותיות מהמלצת המערכת מסומנות ומועברות לבקרת משאבי אנוש..