לקבלת פרטים נוספים

Job Leveling/ מדרוג ארגוני

הגדרת מערך דרגות בארגון מייצר תשתית משאבי אנוש ושפה משותפת בארגון.

באמצעות ניהול תהליכי תגמול בהתאם לדרגות הארגון מבטיח עקביות , הוגנות ויישום של התוכניות בהתאם לקווים המנחים שניתנו עבור כל דרגה.

לניהול הארגון בהתאם לדרגות יש ערך רב בארגונים גלובלים, המדרוג מאפשר להנהלת החברה להגדיר את מדיניות הארגון ולבקר את יישום התוכניות באתרי החברה השונים.

טווחי שכר, בונוסים, אופציות והטבות נוספות ניתנות בדרך כלל בהתאם לדרגה של העובד בארגון.

הגדרת מדרוג ארגוני הוא תהליך רגיש וחוצה חברה , על כן יש לעצב את תהליך המדרוג בהלימה לתרבות הארגונית וליכולות הארגון לנהל את התהליך.

השלב הראשון בתהליךהמדרוג הוא קביעת מספר הרמות ההיררכיות.

לאחר מכן יש לבחור את המתודולוגיה בה יתבצע הארגון (כמותית/איכותית( ולהגדיר את תהליך העבודה.

עם סיום המדרוג יש לבצע ניתוחים לבדיקת התהליך ולאיתור חריגים וכן לעצב תוכנית תקשורת לעובדים.