לקבלת פרטים נוספים

הגדרת אסטרטגיית השכר והתגמולים

אסטרטגיית השכר והתגמולים מעוצבת בהלימה לאסטרטגיה העסקית ולתרבות הארגונית ומגדירה את ראיית העולם של הארגון בנוגע לתגמול.

תוכניות התגמול השונות כגון: ניהול שכר בסיס, תוכניות תגמול לפי ביצועים ועוד נגזרות מאסטרטגיית התגמול.

בדרך כלל כוללת אסטרטגיית התגמול קווים מנחים בנושאים הבאים:

  • תמהיל החלוקה בין שכר בסיס לשכר משתנה
  • מידת התחרותיות בתגמול יחסית לשוק
  • הגדרת מאפייני השוק לצורך השוואות שכר – מי החברות אשר מולן נשווה את נתוני השכר
  • Pay For Performance -הגדרת פערי התגמול בהתאם לרמת הביצועים
  • מידת הריכוזיות בניהול שכר גלובלי
  • אופן תקשור התוכניות ומידת השקיפות לעובדים