לקבלת פרטים נוספים

הגדרות תפקידים

הגדרת מדרוג ארגוני מחייבת הבנה יסודית של עיסוקי הארגון, חשיבותם ותרומתם להצלחה העסקית.

הגדרת התפקידים הוא שלב בסיסי בתהליך המדרוג הארגוני. בתהליך המדרוג משוייך כל תפקיד לדרגה בהתאם לערך היחסי שלו לחברה. על מנת לבצע את שיוך התפקידים לדרגות יש לנתח ולהגדיר את תפקידים. לאחר הגדרת התפקידים יש לשייך את העובדים לתפקידים שהוגדרו. תהליך ההגדרה מערב לעיתים ניתוח עיסוקים ושיחות עם מנהלים כאשר התוצר הסופי הוא הגדרות תפקידים מאושרות בפורמט אחיד.

לטלי עצמון נסיון עשיר והכרה מעמיקה עם תפקידים בארגונים בין השאר בעקבות שנים רבות של ניהול סקרי שכר.

.