מסלולי ההסמכה של WorldatWork

Make the Choice – Get Certified Today
GRP – Global Remuneration Professional

הסמכה בתחום השכר והתגמולים מעידה על רמה מקצועית גבוהה ומחויבות להישאר בחזית הידע המקצועי.
ההסמכה היוקרתית מוכרת בעולם ומהווה יתרון תחרותי בעת חיפוש עבודה.
מסלול ההסמכה במסלול GRP – Global Remuneration Professional הינו מסלול הסמכה בתגמול גלובלי ומועבר במדינות רבות בעולם.
מסלול ההסמכה כולל 10 קורסים בני יומיים אשר יתפרסו על פני שנתיים כאשר בסיומו של כל קורס מתקיים מבחן.
החומרים לקורס ימסרו למשתתפים באנגלית וההרצאות תתקימנה בעברית.
בכדי לקבל את ההסמכה יש לעבור 10 מבחנים אשר יוצעו בסיום כל קורס. המבחנים מכילים כ- 100 שאלות אמריקאיות.