רשימת קורסים לפי מועד

שנה

מועד

מסגרת

שם הקורס

2021

3  ו- 10 למרץ

דולב הדרכה ויעוץ

2021

1/3, 8/3, 15/3, 22/3

דולב הדרכה ויעוץ

2021

17 ו-24 לנובמבר

דולב

2021

29 בנובמבר

דולב

מודלי תגמול למערך המכירות