רשימת קורסים לפי מועד

שנה

מועד

מסגרת

שם הקורס

2022

3  ו- 10 למרץ

דולב הדרכה ויעוץ

2022

1/3, 8/3, 15/3, 22/3

דולב הדרכה ויעוץ

2022

22 ביוני

דולב הדרכה ויעוץ

מודלי תגמול למערך המכירות

2022

 7 לדצמבר

דולב הדרכה ויעוץ