רשימת קורסים לפי מועד

שנה

מועד

מסגרת

שם הקורס

2023

9 למאי

דולב הדרכה ויעוץ

2023

15 ביוני

דולב הדרכה ויעוץ

מודלי תגמול מתקדמים למערך המכירות

2023

18 באוקטובר

דולב הדרכה ויעוץ

תכניות תגמול גלובליות