רשימת קורסים לפי מועד

שנה

מועד

מסגרת

שם הקורס

2019

2 לאפריל

דולב הדרכה ויעוץ

2019

20 ביוני

דולב

עקרונות התגמול

2019

11 בנובמבר

דולב

מודלי תגמול למערך המכירות

2019

16 בדצמבר

דולב