רשימת קורסים לפי מועד

שנה

מועד

מסגרת

שם הקורס

2020

12 למאי

דולב הדרכה ויעוץ

2020

17 ו-24 לנובמבר

דולב

2020

11 בנובמבר

דולב

מודלי תגמול למערך המכירות