רשימת קורסים לפי מועד

שנה

מועד

מסגרת

שם הקורס

2023

5 לדצמבר

דולב הדרכה ויעוץ

2023

11 ביוני

דולב הדרכה ויעוץ

מודלי תגמול מתקדמים למערך המכירות

2023

7 באוקטובר

דולב הדרכה ויעוץ

תכניות תגמול גלובליות