לקבלת פרטים נוספים

איתור ותגמול עובדי מפתח

הגדרת המאפיינים ואיתור עובדי מפתח מעסיקים ארגונים רבים.

תהליך בחירת עובדי המפתח ורענון הרשימה מדי תקופה הם תהליך ארגוני מורכב.

שימור עובדי מפתח מתבצע באמצעות כלי תגמול בשילוב עם התייחסות אישית לבניית מסלולי קריירה ועיצוב תוכנית התפתחות ולמידה לעובד.

להלן מספר דוגמאות לכלים לשימור עובדי מפתח:

תגמול:

הגדרת שכר מטרה גבוה
בונוסים גבוהים או תוכנית בונוס יעודית
אופציות/מניות
התפתחות ולמידה:

מימון לימודים
השתתפות בכנסים
השתתפות בפורומים
הגדרה ותכנון של מסלולי קריירה
נשמח לסייע בתהליך איתור העובדים ובפיתוח כלים לשימורם.

.