לקבלת פרטים נוספים

ניתוח סקרי שכר

סקר השכר הוא כלי מרכזי לקבלת החלטות בארגון בנוגע לתקציב השכר ואופן חלוקתו.

סקר השכר כולל מימדי ניתוח שונים כגון שכר בסיס, שכר כולל בונוסים ועוד כאשר על הארגון לבחור את מימדי הניתוח הרצויים לו לניתוח הסקר.

בנוסף מכיל הסקר מכיל מידע סטטיסטי בדבר פיזור, ממוצעים, חציונים וסטיית תקן אשר יכול לשפוך אור על מגוון ניתוחים ומגמות.

חשיבות רבה נודעת להבנת איכות ההשוואה בסקר ולהגדרת אופן ההשוואה של תפקיד שלא נמצאה לו התאמה בסקר או שיש להשוותו לשילוב של מספר תפקידים.

בהצגת תוצאות הסקר יש להנהלה יש להתייחס גם לתחזיות קידום שכר בשוק, למצב כלכלי ולניתוחים תקציביים בהתאם ליכולת הכלכלית של החברה.

להצגת תוצאות הסקר להנהלה תוך התמקדות בקבוצות העיסוק המרכזיות והצפת המסקנות המרכזיות תוך שימוש בעולם המושגים הפנימי של הארגון (מחלקות, דרגות, תפקידים ( חשיבות רבה בהובלת תהליך קבלת ההחלטות של הארגון בהתאם לתוצאות הסקר.

לטלי עצמון נסיון של 25 שנים בהקמה , ניהול וניתוח של סקרי שכר בארץ וכן של סקרים גלובליים .

.